Siirry sisältöön


Valokuva
- - - - -

Ammatiksi palomies


 • Kirjaudu sisään vastataksesi
Ei vastauksia tähän aiheeseen

#1 admin

admin

  Administrator

 • Ylläpito
 • PipPipPip
 • 203 viestiä
 • Gender:Male
 • Location:Espoo

 • Pelastustoimialue:
  Länsi-Uusimaa

Lisätty 12 kesäkuu 2005 - 15:49

Palomiehen ammattiin voi kouluttautua kahdessa paikassa:

1) Pelastusopistossa Kuopiossa
2) Pelastuskoulussa Helsingissä.

Pelastuskoulu kouluttaa palomiehiä Helsingin tarpeisiin, ei yleisille työmarkkinoille.

Opiskelun Kesto
- Pelastusopisto 3 lukukautta (1,5vuotta)
- Pelastuskoulu 5 lukukautta (2,5vuotta) (+kesäisin pakollinen harjoittelujakso Helsingin Pelastuslaitoksella).

Muodolliset valintaperusteet
- 18 vuotta täyttänyt hakuajan päättymiseen mennessä
- Suorittanut toiseen asteen opinnot (Lukio/Ammattikoulu)
- Voimassa oleva BC-ajokortti (Viimeistään kurssin aloituspäivänä)
- Terve, sekä henkiseltä että fyysiseltä kunnoltaan pelastajan tehtävään soveltuva.

Pelastuskoulussa lisäksi miehiltä vaaditaan että varusmiespalvelu / siviilipalvelu on suoritettuna.

Kurssille Hakeminen
Kuopio/Pelastusopisto:
Hakumenettelyyn kuuluu kolme vaihetta.
- Fyysisen toimintakyvyn testaus (Lihaskunto) hakijan valitsemassa testilaitoksessa. (Työterveyslaitos/HKI, Paavo Nurmi-Keskus/TURKU, UKK-Instituutti/TAMPERE, Kuntoutumis- ja liikuntakeskus PEURUNKA/LAUKAA, Pelastusopisto/KUOPIO, Kuortaneen urheiluopisto/KUORTANE, Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus/OULU, Lapin Urheiluopisto/ROVANIEMI)
- Hakemuksen jättäminen pelastusopistoon mikäli fyysinen testi on läpäisty hyväksytysti.
- Oppilaitoksen järjestämä valintakoe. (sisältää fobiatestit)
Helsinki/Pelastuskoulu
- I: Riittävän fyysisen toimintakyvyn testi
- II: Koulumenestys, työkokemuksen ja erikoisosaamisen huomioiminen.
- III: Psyykkinen soveltuvuus
- IV: Terveystarkastus

Pisteytys

LAINAUS
KUOPIO
Fyysinen toimintakyky (0-1p)

                                              Minimi          +0,125p       +0,25p
* Penkkipunnerrus 45kg/60s     25                30               38
* Istumaannousu kertaa/60s     34                43               48
* Käsinkohonta vastaote           6                  10               14
* Jalkakyykky 45kg/60s           23                 30               34
(Minimit suorittamalla saa siis 0pistettä, ja erinomaisen tuloksen
saavuttamalla 1p (Kaikki +0,25p))

Päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo (1-7p)
Arvosana-asteikko 5-10      |    Arvosana Asteikko 1-5    |   Pisteet
6,10-6,54                                2,10-2,44                           1
6,55-7,04                                2,45-2,84                           2
7,05-7,54                                2,85-3,24                           3
7,55-8,04                                3,25-3,64                           4
8,05-8,54                                3,65-4,04                           5
8,55-9,04                                4,05-4,44                           6
9,05-                                      4,45-                                 7

Koulutus (0-2p)
Suoritetuista tutkinnoista hakija saa lisäpisteitä seuraavasti:
- Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto 1 p.
- Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto 2 p.

Päätoiminen työkokemus (0-3p)
Päätoiminen työkokemus, ei tarvitse olla pelastusalalta.
- 1 – 2 vuotta 1 piste
- 2 – 3 vuotta 2 pistettä
- yli 3 vuotta 3 pistettä

Kiinnostuspiste (0-1p)
Kiinnostuspisteen (1 piste) pelastusalaan voi saada, jos henkilö on toiminut:
- yli 2 vuotta palokuntanuorisotyössä tai
- yli 1 vuoden sopimuspalokunnan hälytysosastossa tai
- yli 2 vuotta muun palokunnan toiminnassa

Pelastusopistolla järjestettävä pääsykoe
A. FYYSINEN SUORITUSKYKY
1. Cooperin testi (0-1p)
                            Minimi               +0,5p             +1p
Juostu matka         2800m              2950m            3100m
(Minimi 0p, 3100 tai enemmän 1p)

2. Uintitaitotesti
Vaatimus 200m / 5min.

3. Fobia-testit
Korkeanpaikan ja suljetunpaikan kammo.

Hakijan on selvitettävä Cooperin testi, uimataitotesti ja fobia- testit hyväksytysti tullakseen valituksi koulutukseen.

B. PSYYKKINEN SOVELTUVUUS
Psyykkinen soveltuvuus (1-6p)
Testauksessa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
a ) Stressinsietokyky, itsensä hallitseminen pelkoa aiheuttavissa ja yllättävissä tilanteissä.
b ) Tekninen käytännön lahjakkuus ja oppimiskyky.

Psyykkisestä testistä annetaan hakijoille yhteensä 1 – 6 pistettä. Kaksi (2) pistettä tai vähemmän saanut katsotaan alalle sopimattomaksi, eikä hän voi tulla valituksi koulutukseen vaikka menestyisikin hyvin muissa valintakokeen osoioissa.

C. PSYYKKINEN SOVELTUVUUS

LOPULLINEN VALINTA
Psyykkisen soveltuvuuden testistä ja aineistokokeesta saadut pisteet lisätään hakemuksesta saatuihin pistemääriin. Opiskelijapaikat jaetaan pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä pohjakoulutusryhmittäin hakijamäärän mukaisessa suhteessa niin tarkasti, kuin se jäljelle jääneiden hakijoiden määrän huomioon ottaen on mahdollista.

Hakijoiden yhteenlasketun pistemäärän ollessa sama noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä.
1. Jos yhteenlaskettu pistemäärä on sama, psyykkisen testin loppupistemäärä ratkaisee etusijan.
2. Jos myös psyykkisen testin loppupistemäärä on sama, ratkaisee ennakkopisteiden muodostuminen etusijan seuraavassa järjestyksessä: 
  a ) työkokemuspisteet
  b ) päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo.
3. Jos edelleen on tasapistetilanne, ratkaisee psyykkisen testin testaajan asettama sijajärjestys.

Kurssille valittujen tulee kurssin alkaessa toimittaa oppilaitokselle fyysisestä testistä saamansa lääkärinlausunto (ns. T-lomake) alkuperäisenä.


LAINAUS(Helsinki)
HELSINKI
Hakijan tulee selvästi saavuttaa asetetut minimisuoritus­vaatimukset kaikissa testin osioissa eikä hänellä saa ilme­tä pelastajan työssä haitallisia fobioita

Testiosiot:
I-VAIHE: Fyysinen toimintakyky

Yleiskestävyys: Hapenkulutus VO2 3,3 l/min; 46 ml/min/kg.
Yleiskestävyys mitataan submaksimaalisella polkupyöräer­go­metrites­tillä tai juoksu­matolla. Minimivaatimustaso vas­taa Cooperin juoksu­testin (12 min) tulosta 2700 m.

                                              Minimi         
* Penkkipunnerrus 45kg/60s     25
* Istumaannousu kertaa/60s     34
* Käsinkohonta vastaote           6
* Jalkakyykky 45kg/60s           23
* Uintitaito                               400m/12min

II-VAIHE: Koulumenestyksen, työkokemuksen ja erikoisosaamisen huomioiminen

KOULUMENESTYS (0-7p)
Arvosana-asteikko 5-10      |    Arvosana Asteikko 1-5    |   Pisteet
6,10-6,54                                2,10-2,44                           1
6,55-7,04                                2,45-2,84                           2
7,05-7,54                                2,85-3,24                           3
7,55-8,04                                3,25-3,64                           4
8,05-8,54                                3,65-4,04                           5
8,55-9,04                                4,05-4,44                           6
9,05-                                      4,45-                                 7

TYÖKOKEMUS (0-3p)
- 1 vuotta 1 piste
- 2 vuotta 2 pistettä
- yli 5 vuotta 3 pistettä

ERIKOISOSAAMINEN (0-10p)
Terveydenhuollon ammattihenkilöstö

Hakija on suorittanut sairaanhoitajan, kätilön tai
terveydenhoitajan tutkinnon (L559/94)                     6 pist.

Hakija on suorittanut apuhoitajan, lähihoitajan,
lää­kintä­vahtimes­tari-sairaankuljetta­jan tai
pe­rushoi­tajan tutkinnon (A564/94)      3 pist.

Erinomainen fyysinen savusukelluskelpoisuus
 
Hakija saavuttaa fyysisen toimintakyvyn testin kaikissa osates­teissä alla mainitut erinomaista kuntoa osoitta­vat rajat:
- Yleiskestävyys VO2 3,9 l/min tai 51 ml/min/kg
- Istumaan nousu 43 krt/60 s 
- Käsinkohonta 10 krt  
- Penkkipunnerrus min 45 kg/60 s/30 krt
- Jalkakyykky 45 kg/60 s/30 krt
- Uintitaito 500 m/12 min  

* Erinomainen fyysinen savusukelluskelpoisuus 1 pist.

Vesisukelluskelpoisuus
  
* Hakijalla on kelpoisuus palokunnan
  vesisukel­lus­tehtäviin                   2 pist.

Veneenkuljetuskelpoisuus
  
Hakija on suorittanut  kuljettaja-koneenhoitajan
* lupakirjan 2    1 pist.
* lupakirjan 1    2 pist.

Raskaiden tai erikoisajoneuvojen kuljettamisoikeus

* Hakijalla on ajokorttiluokka D tai CE  1 pist

III-VAIHE: PSYYKKINEN SOVELTUVUUS

Valintakokeen kolmanteen vaiheeseen otetaan hakijaryhmien suhteessa valinta­vai­heessa II saatujen pisteiden perusteel­la noin kaksinkertainen määrä hakijoita kuin mitä on lopul­lisia oppilaspaikkoja.

Testauslaitos suorittaa hakijoille psyykkisen tes­tauksen soveltuvuudesta palo­mies-sairaankuljettajan am­mat­tiin. Tes­tin perusteella testauslaitos aset­taa haki­jat so­veltu­vuus­järjestykseen.

III-VAIHE: TERVEYSTARKASTUS

Valintakokeen III-vaiheen soveltuvuusjärjestyksen perus­teel­la lähetetään oppilas­paik­kamäärän mukainen hakijaryhmä Hel­singin kaupungin työterveyshuollon työterveys­lääkärin tar­kastukseen. Tarvittaessa tarkastettavien määrää lisätään varasijoitetuilla.

LOPULLINEN VALINTA

Valintakokeen IV-vaiheen läpäisseet valitaan opiskelijoik­si edellyttäen, ettei ole tuomittu tuomioistuimessa rikosoi­keudellisesti rangaistavaan tekoon.Lähteet sekä tarkempaa tietoa valintaperusteista:
- Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinta 2005-2006
- Pelastuskoulu/Hakuohje

Keskustelua aiheesta (ja sen vierestä):
Ammatiksi palomies
Pelastusopiston valintakokeet
Estääkö sairaudet
Pelastajantutkinnon pääsykokeista..

Viestiä muokkasi admin, 08 lokakuu 2005 - 11:55

Niklas Läckström
PaloForum ylläpito
1 Käyttäjä(ä) lukee tätä aihetta

0 jäsentä, 1 vierailijaa, 0 anonyymiä käyttäjää